منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه پیدا کردن پچ محصولات اوراکل از طریق شماره CVE

شماره CVE

CVE یا Common Vulnerabilities and Exposures در واقع شناسنامه منحصر به فردیست که به آسیب پذیری امنیتی شناسایی شده تخصیص داده می شود ، به عبارتی برای هر آسیب پذیری امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات، یک شناسنامه ای تهیه می شود که تمام جزئیات و شرح آسیب پذیری و اصلاحیه های مربوط به آن در آن اشاره شده است. این شناسنامه یا CVE توسط شرکت غیردولتی MITRE که مسئولیت ثبت و درج و تکمیل اطلاعات هر آسیب پذیری را برعهده دارد ایجاد می‌گردد.

ادامه مطلببرچسب ها :