منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نرم افزار آزاد در مقابل سرمایه داری!!!؟

مدتی بود موضوعی فکر من را خیلی مشغول کرده بود. آن موضوع ادعاهای جدیدی بود مبنی بر مقابله نرم افزار آزاد با سرمایه داری. وقتی این موضوع مطرح می شد دائم من را یاد زمانی می انداخت که عده ای تفکر نرم افزار آزاد با تفکر کمونیسم یکی می دانستند. تفکر مخالف بودن نرم افزار آزاد، با سرمایه داری، به همان اندازهٔ یکی دانستن تفکر نرم افزار آزاد با کمونیسم احمقانه است. زیرا نرم افزار آزاد این تفکر مدتی است آنچنان در اجتماع نرم افزار آزاد ایران رواج یافته است که تفکر اصلی به کل به زیر سوال رفته است. من این امر را ناشی از خلأ حضور پیشکسوتان در اجتماع کاربران گنو/لینوکس ایران ،بخصوص در پایتخت، می دونم.

این موضوع باعث شد تا من برای روشن شدن موضوع و تفکیک این تفکر از تفکر نرم افزار آزاد ، دست به دامن بنیان گذار نرم افزار آزاد «ریچارد استالمن» شوم و درخواست کنم خود او جواب این ماجرا را بدهد. پس برای او ایمیلی ارسال کردم، که سوال‌ها و جواب آن را در زیر می آورم:

متن فارسی سوال:

موضوع: جنبش نرم افزار آزاد در مقابل سرمایه داری؟
سلام
مدتی است در ایران جمعی شروع به ترویج نرم افزار آزاد از زاویه خاص کرده اند و کل ماجرا را دیدگاه اصلی و پایه ای نرم افزار آزاد می دانند
دو اصل مهم در این دیدگاه مطرح می شود:
۱- نرم افزار آزاد از ابتدا برای مقابله با سرمایه داری شکل گرفته است
۲- نرم افزار در صورتی آزاد است که مجانی باشد. و همه برنامه نویسان باید به سمت کسب درآمد از اعانه پیش بروند
آیا این موضوع واقعا جزو دیدگاه های شما و بنیاد نرم افزار آزاد است؟ یا اینکه این موضوع همسو با نظرات شما ست یا از آن دوراست؟
مرسی
بهراد اسلامی فر
متن انگلیسی سوال:
Hi,
It's a while that a group  in Iran have begun to promote free software from the particular angle of view, ,and they know this belief as the original vision of the free software movement
Two principles are often expressed in this view,
1)Free software from the beginning has been formed to deal with capitalism.
2)Software is free(freedom) if it is free (free beer) . All programmers need to will to make money from donations,

 

Does it really belong to the Free Software Foundation and your view? Or Is it in the line with your comments or far away from it?

Best regards
Behrad Eslamifar
Iran

 

و اما جواب ریچاد استالمن، متن فارسی جواب:
۱) نرم افزار آزاد از ابتدا برای مقابله با سرمایه داری شکل گرفته است
جنبش نرم افزار آزاد، ترکیبی از برخی از ایده های سرمایه داری، برخی از ایده های سوسیالیستی و برخی از ایده های آنارشیستی است. این جنبش برخی از فعالیت های «تجاری» و «سرمایه داری» (مانند نرم افزارهایی که کاربر را تحت سلطه می گیرند) را محکوم می کند.
من یک  «ضد سرمایه داری» نیستم. من امپراطوری «ابر شرکت‌ها» که تجارت را به دولت دیکته می کنند محکوم می کنم، چرا که با دموکراسی ناسازگار است.
۲) نرم افزار در صورتی آزاد است که مجانی باشد
قطعاً نه – این صفحه را ببینید http://www.gnu.org/philosophy/selling.html
متن انگلیسی جواب:
1)Free software from the beginning has been formed to deal with capitalism.
The free software movement combines some capitalist ideas, some
socialist ideas, and some anarchist ideas.  It condemns a specific
practice (user-subjugating software) rather than "business" or "capitalism".

I am not "against capitalism".  I do condemn the empire of the
megacorporations in which business dictates to the state, because that
is incompatble with democracy.

2)Software is free(freedom) if it is free (free beer) .

Definitely not — see http://www.gnu.org/philosophy/selling.html.

من یک جمله از لینک داده شده توسط ریچاد استالمن که می تونه خیلی برای روشن شدن موضوع مؤثر باشد را هم ترجمه کردم:

Strictly speaking, “selling” means trading goods for money. Selling a copy of a free program is legitimate, and we encourage it.

و اما ترجمه آن:

فروش صریحا به معنای دادوستد محصولات، برای کسب پول است. فروش یک کپی از نرم افزار آزاد قانونی است، و ما آن را تشویق می کنیم.

 

شاید بروز این برداشت های اشتباه و بیان دیدگاه های جایگزین به جای دیدگاه نرم افزار آزاد از طرف عده ای به دلیل عدم امکان حضور دائمی متفکرین و پایه گذاران اصلی از طرفی و بیگانه بودن افکار ما با پایه های اصلی این جنبش باشد. امیدوارم شکل واقعی این جنبش به شکلی برای  همه روشن بشود که دیگر جایی برای اشتباه‌هایی این چنین، باقی نماند.

 برچسب ها :