منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نرم افزار مدیریت مالی Skrooge 1.0.0 منتشر شد

نرم افزار مدیریت مالی شخصی KDE به نام Skrooge به نسخه 1.0.0 به روزرسانی شده است.