منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نسخه جدید اپن‌زوزه منتشر شد

حدود دو هفته پیش، جدیدترین نسخه از توزیع اپن‌زوزه منتشر شد. توزیعی که در تلفظ‌های گوناگون، به صورت‌های متفاوتی مانند اپن‌سوزه و اپن‌سوزی نیز از آن یاد می‌شود. کاربران ایرانی نیز از هر سه تلفظ یاد شده این توزیع استفاده می‌کنند. البته این تفاوت‌ چندان هم اهمیت ندارد و کاربران همه می‌دانند که منظور از این تلفظ‌ها چیست.