منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نسخه دیجیتال کتابخانه واتیکان در ۲٫۸ پتابایت

واتیکان اخیرا با استعفای پاپ قبلی و مراسم معرفی پاپ جدید نظرها را به خود جلب کرده‌است. در همین دوره نه تنها دنبال‌کنندگان این جریانات به شدت به فناوری روی آورده‌اند، بلکه خود واتیکان هم به فناوری متمایل شده است! در قدم نخست مختل‌کننده‌های رادیویی مراسم انتخاب پاپ جدید را از نفوذ مهاجمان محافظت کردند. و اکنون قدم بعدی در این جهت، دیجیتالی شدن کتابخانه واتیکان (بله هر ۴۰ میلیون صفحه آن!) است.
این پروژه که ۹ سال به طول خواهد انجامید، با ۲٫۸ پتابایت فضایی که شرکت EMC تهیه آن را متقبل خواهد شد، ممکن شده است. این شرکت که در زمینه دخیره‌سازی و محافظت از داده‌ها تخصص دارد، قول داده است که حدود ۹۰٬۰۰۰ سند موجود در این کتابخانه را دیجیتالی کند. در میان اسناد این کتابخانه نمونه‌های قدیمی و نادری مانند انجیل گوتنبرگ، یکی از نخستین کتاب‌هایی که در غرب به چاپ رسیده، نیز به چشم می‌‌خورد.

منبع اصلی خبر