منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نسخه ی KDE Linux Mint 23

نسخه ی KDE Linux Mint 12 هم اکنون موجود است. Gnome version نوامبر سال گذشته منتشر شد. KDE گزینه ی خوبی برای افرادی که است که از Microsoft Windows که نمونه ی مشابه Desktop environments ارایه نمی دهد.