منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب آخرین نسخه‌ی Wine در دبیان لنی (Debian Lenny)

با سلام

Wine یک شبیه‌ساز برای اجرا و نصب مستقیم برنامه‌های ویندوزی است . بسیاری از برنامه‌های مشهور با این شبیه‌ساز مستقیما در گنو/لینوکس اجرا می‌شوند مانند بازی‌ها و نرم‌افزارهای علمی .

از نکات جالب توجه می‌توان به برنامه‌هایی اشاره کرد که در ویستا نصب نمی‌شوند و احتیاج به xp دارند ولی با Wine در گنو/لینوکس به صورت مستقیم اجرا می‌شوند .

نکته : برای این از عبارت « به صورت مستقیم» استفاده می‌کنم چون امکان اجرای برنامه‌های ویندوز و خود ویندوز با ماشین‌های مجازی نیز وجود دارد اما آن روش ، روش غیر مستقیم اجرای برنامه‌ها در گنو/لینوکس است .

روش نصب :

برای نصب آخرین نسخه‌ی Wine در دبیان مطابق زیر عمل کنید :

Remove old version

Open a terminal

su #to log as root

apt-get remove libwine wine #to remove outdated version of wine

Method 1: Add the repository

Open a terminal

su #to log as root

gedit /etc/apt/sources.list #to open repository file with a text editor (you can use gedit or another)

Add this line for Lenny: deb http://www.lamaresh.net/apt lenny main

Add this line for Squeeze: deb http://www.lamaresh.net/apt squeeze main

Add this line for Sid: deb http://www.lamaresh.net/apt sid main

Save and close sources.list

wget -O – http://www.lamaresh.net/apt/key.gpg | apt-key add - #to add gpg key

apt-get update #to update package list

apt-get install wine #to install latest wine version

Method 2: Download .deb and manually install it

Chose a .deb package from binary list and save it in your home directory

Open a terminal

cd ~ #to go to your home directory

su #to log as root

dpkg -i wine_1.1.xxx.deb #change xxx with your chosen package, this will install wine

Homepage: http://www.lamaresh.net/
Repository maintainer:
Maurilio Genovese
Package builder:
Ben Klein

نکته : من روش ۱ را توصیه می‌کنم چون برای دفعات بعد و نصب نسخه‌ی جدید دیگر کار راحت است .

نکته : دستوراتی که با رنگ سبز مشخص شده روند انجام کار هستند .

در پایان اگر سوالی یا پیشنهادی داشتید به من لطف کنید و مطرح کنید .

یا علی

=-=-=-=-=
Powered by Bilbo Blogger
برچسب ها :