منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب اوراکل جاوا JDK 1.8 بر روی CentOS 6.5

نوشته شده توسط بهروز ورزنده.

به طور پیشفرض تمام توزیع های لینوکس همراه با openjdk از پیش نصب شده است . اگر می خواهید اوراکل جاوا JDK/JRE را بر روی سیستم خود نصب کنید ، فقط مراحل زیر را دنبال کنید . در این آموزش خواهید دید که چطور آخرین اوراکل جاوا را بر روی  centos 6.5 سرور نصب و پیکربندی می شود.

گام اول : بروزرسانی سرور شما .

yum install update

گام دوم : سپس جستجو برای نسخه های قدیمی نصب شده بر روی سیستم شما .

rpm -qa | grep -E '^open[jre|jdk]|j[re|dk]'

نمونه خروجی :

java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-1.66.1.13.0.el6.i686
eject-2.1.5-17.el6.i686
perl-Object-Accessor-0.34-136.el6.i686
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.45-2.4.3.4.el6_5.i686
openjpeg-libs-1.3-10.el6_5.i686

گام  سوم: چک کردن جاوا  از قبل نصب شده .

java -version

نمونه خروجی :

java version "1.7.0_45"
OpenJDK Runtime Environment (rhel-2.4.3.4.el6_5-i386 u45-b15)
OpenJDK Client VM (build 24.45-b08, mixed mode, sharing)

گام چهارم : همانطور که در خروجی بالا می بینید روی سیستم جاوا ۱.۶ و ۱.۷ نصب شده است که با دستورات  زیر هر دوی آن ها را بر می داریم .

yum remove java-1.6.0-openjdk
yum remove java-1.7.0-openjdk

دانلود و نصب  اوراکل  جاوا JDK

ابتدا به صفحه رسمی دانلود جاوا رفته و آخرین نسخه آن را بسته به نوع معماری توزیع خود انتخب کنید . و همان بسته مورد نیاز RPM  خود را دانلود کنید . سپس به دایرکتوری که بسته  JDK  در آن دانلود شده است رفته و با دستورزیر آن را نصب کنید .

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

rpm -ivh jdk-8u5-linux-i586.rpm

نمونه خروجی :

Preparing...                ########################################### [100%]
1:jdk                    ########################################### [100%]
Unpacking JAR files...
rt.jar...
jsse.jar...
charsets.jar...
tools.jar...
localedata.jar...
jfxrt.jar...
plugin.jar...
javaws.jar...
deploy.jar...

اکنون برای چک کردن نسخه JDK  از دستور زیر استفاده کنید .

java -version

نمونه خروجی :

java version "1.8.0_05"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_05-b13)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.5-b02, mixed mode, sharing)

همانطور که در خروجی می بینید ، جاوا ۱.۸ نصب شده است .

چه می شود اگر من  نسخه های قدیمی JDK را از سیستم  حذف کنم ؟

همانطور که قبلا ذکر شد، مطمئن شوید که شما تمام نسخه های قدیمی JDK را از سیستم شما حذف شده اند .  اگر شما این نسخه های قدیمی تر  را از سرور خود  قبل از نصب آخرین نسخه JDK را حذف کرده اید ، شما بایدبه  سیستم خود بگویید که جاوا از کجا اجرا شود . به طور پیش فرض ، JDK 1.8 x  در محل / usr/java/jdk1.8.0_05 /  نصب خواهد شد. به عبارت دیگر به سیستم می گوییم که  از کجا  جاوا باید ااجرا شود، ما نیاز به اجرای دستورات زیر را داریم .

alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/java 20000
alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/jar 20000
alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/javac 20000
alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/javaws 20000
alternatives --set java /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/java
alternatives --set jar /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/jar
alternatives --set javac /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/javac 
alternatives --set javaws /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/javaws

چک کردن سیستم :

ls -lA /etc/alternatives/

نمونه خروجی :

lrwxrwxrwx. 1 root root 29 May  9 16:40 <strong>jar -&gt; /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/jar</strong>
lrwxrwxrwx. 1 root root 34 May  9 16:39 <strong>java -&gt; /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/java</strong>
lrwxrwxrwx. 1 root root 31 May  9 16:41 <strong>javac -&gt; /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/javac</strong>
lrwxrwxrwx. 1 root root 36 May  9 16:41 <strong>javaws -&gt; /usr/java/jdk1.8.0_05/jre/bin/javaws</strong>

برای دیدن نسخه ی جاوای مورد استفاده از دستور زیر استفاده می کنیم .

java -version

نمونه خروجی :

java version "1.8.0_05"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_05-b13)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.5-b02, mixed mode, sharing)

نوشته نصب اوراکل جاوا JDK 1.8 بر روی CentOS 6.5 اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.برچسب ها : , ,