منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب اوراکل 12cR1 در سیستم عامل Oracle Linux 6

برای نصب اوراکل می توانیم از توزیع لینوکسی Oracle Linux 6.3 استفاده کنیم. برای نصب اوراکل نیاز به انجام برخی از تنظیمات در توزیع لینوکسی می باشد. در دیگر توزیع ها می توانید این تنظیمات را بصورت دستی اعمال کنید ولی در Oracle Linux 6 بسته oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall وجود دارد که تمامی تنظیمات مورد نیاز را اعمال می کند. می توانید این بسته را در هنگام نصب 3.Oracle Linux 6 و یا پس از نصب آن توسط دستور yum نصب کنید. با فرض اینکه در حال حاظر نسخه Oracle Linux 6.3 روی سیستم نصب شده است- چگونگی نصب Oracle 12c 64 bit را آموزش خواهم داد. در ادامه پیش نیازهای نصب گفته شده است.

 • استفاده از نسخه 64 بیتی 3.Oracle Linux 6
 • نصب برنامه oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall
 • تنظیم متغیر های لازم برای نصب Oracle 12g 64 bit

از این راهنما می توایند برای نصب در توزیع CentOS 6 یا RHLE 6 استفاده کنید. همچنین بریا نصب اوراکل 11gR2 نیز می توانید اینجا را بخوانید. با توجه به نصب بودن توزیع Oracle Linux 6.x با مشخصات زیر بر روی سیستم یا ماشین مجازی اوراکل را نصب کرد.

 • یک دایرکتوری 80 گیابایتی که به صورت سفارشی شده بر روی آن پارتیشن ها نصب هستند.
 • حداقل 2 گیگابایت حافظه + 2 گیگابایت فضای swap. در صورت کمبود فضای swap می توانید از راهنمای ایجاد swap file یا swap partition جدید برای افزودن فضایی جدید استفاده کنید.

در مورد بسته oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall

این بسته به طور پیشفرض در DVD توزیع Oracle Linux وجود دارد و می توانید هنگام نصب آنرا برای نصب شدن انتخاب کنید. این بسته شامل تمامی تنظیمات و پیکربندی ها و تغییراتی است که بر روی توزیع شما ایجاد می شوند تا بتواند اوراکل را بر روی آن نصب کنید. این تغییرات باید پیش از نصب اوراکل به سیستم اعمال شده باشند. اگر در زمان نصب فراموش کردید که بسته را انتخاب کنید، می توانید پس از نصب توزیع آنرا با دستور yum نصب کنید. به هر حال این بسته گروه ها و کاربر مورد نیاز برای نصب و همچنین دیگر بسته های لازم برای نصب اوراکل و همچنین تغییراتی را پارامتر های کرنل لینوکس ایجاد می کند و اگر از توزیع دیگری به جز Oracle Linux مانند CentOS و RHLE استفاده می کنید، می توانید تمامی تنظیمات، پیکربندی ها و تغییراتی را که با نصب oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall به طور خدکار اعمال می شوند را به طور دستی اعمال کنید و یا اینکه از بسته با فرمت rpm استفاده کنید.

گام های نصب Oracle 12cR1 در توزیع Oracle linux 6.x

گام هایی که باید پیش از نصب انجام دهید.

 • گام نخست : نصب بسته oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall در زمان نصب توزیع Oracle Linux 6.x و ایجاد تنظیمات و تغییرات لازم بر روی سیستم. در صورتی که فراموش کردید این بسته را در زمان نصب توزیع انتخاب و نصب کنید می توانید از دستور زیر آنرا نصب کنید.

yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall -y

اگر از توزیع های CentOS 6.x یا RHLE 6.x استفاده می کنید می توانید به صورت دستی تغییرات را انجام دهید :

1 – نخست باید نام کاربری oracle و دو گروه oinstall و dba را ایجاد کنید :

groupadd -g 54321 oinstall

groupadd -g 54322 dba

groupadd -g 54323 oper

groupadd -g 54324 backupdba

useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle

2 – بسته های لازم برای نصب اوراکل را باید مطابق دستورا درون این فایل نصب کنید. (استفاده از yum و مخزن Public یا ULN)

3 – تغییرات زیر را بر روی پارامتر های کرنل در فایل etc/sysctl.conf/ اعمال کنید. اگر پارامتری وجود دارد شاید لازم باشد مقدارش را مطابق با زیر تغییر دهید و یا اینکه باید خطوط زیر را وارد کنید. با ویرایشگر دلخواه مانند vi فایل را باز کنید.

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

سپس دستور زیر را برای اعمال تغییرات بالا اجرا کنید.

sysctl -p

4 – و در نهایت در فایل etc/limits.conf/ خطوط زیر را در انتهای فایل وارد کنید.

oracle   soft   nofile    1024
oracle   hard   nofile    65536
oracle   soft   nproc    2047
oracle   hard   nproc    16384
oracle   soft   stack    10240
oracle   hard   stack    32768

 • گام دوم : ویرایش فایل etc/hosts/ : با توجه به نام ماشین (hostname) باید فایل hosts را ویرایش کنیم. بطور مثال نام ماشین سیستم من oracle12c-falearn و آدرس 192.168.32.142 می باشد و فایل hosts بصورت زیر است.
 • گام سوم : با نصب این بسته تمامی نیازمندی های لازم پیش از نصب اوراکل بر روی سیستم نصب خواهد شد. از جمله ایجاد کاربری به نام oracle و گروه های oinstall و dba که گروه oinstall بعنوان گروه اصلی کاربر oracle در نظر گرفته می شود. پس لازم پسورد کاربر oracle را توسط دستور passwd تنظیم کنیم.

sudo passwd oracle

 • گام چهارم : اجرای دستور زیر بر اساس نام ماشین

xhost +HOSTNAME

sample

xhost +oracle12c.falearn

 • گام پنجم : ایجاد دایرکتوری های مورد نظر که در متغیر های گام پنجم مورد استفاده قرار می گیرند.

mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1

chown -R oracle:oinstall /u01

chmod -R 775 /u01

 • گام ششم : ایجاد متغیر های محیطی لازم برای اوراکل. فایل bash_profile کاربر oracle را با vi باز کنید و سپس خطوط زیر را وارد کنید. توجه داشته باشید که این متغیر ها در هنگام نصب اوراکل استفاده می شوند و نباید در هنگام نصب اوراکل (در ادامه همین پست) تغییر داده شوند. می توانید متغیر های آبی رنگ را مطابق نیاز خودتان، تغییر دهید.

TMP=/tmp; export TMP

TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=oracle12c.falearn; export ORACLE_HOSTNAME

ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/db_1; export ORACLE_HOME

ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID

PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH

PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH

CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

 • گام هفتم : تنظیم متغیر DISPLAY تنها کافیست دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید.

DISPLAY=HOSTNAME:0.0; export DISPLAY

simple

DISPLAY=oracle12c.falearn:0.0; export DISPLAY

سپس سیستم را reboot کنید.

reboot

پس از ورود مجدد به سیستم : گام های نصب اوراکل

 • گام هشتم : با نام کاربری oracle وارد سیستم شوید و فایل های دانلود شده Oracle را با استفاده از دستور زیر از حالت فشرده خارج کنید. (با فرض اینکه فایل های دانلود شده در زیر دایرکتوری Downloads در دایرکتوری خانگی کاربر oracle قرار داشته باشد.)

cd ~/Downloads

unzip linuxamd64_12c_database_1of2.zip && unzip linuxamd64_12c_database_2of2.zip

 • گام نهم : با دستور زیر ابتدا وارد پوشه database شده و سپس دستور runInstaller را اجرا کنید.

cd ~/database ; ./runInstaller

 • گام دهم : گام های زیر را به ترتیب برای نصب انجام دهید.

1 – اگر تمامی موارد درست باشد، باید خروجی مطابق شکل 1 باشد. توجه داشته باشید که برای نصب اوراکل نیاز به سیستمی به حداقل 2 گیابایت حافظه RAM و نیاز به اندازه مناسب حافظه swap داریم. پیغام شکل 2 را yes کنید.

2- مطابق با شکل 3 گزینه Skip software update را انتخاب کنید.

3 – در شکل 4 گزینه Create and configure a database را انتخاب کنید.

4 – در شکل 5 باید کلاس یا نوع نصب را انتخاب کنید. از میان گزینه ها می توانید Desktop یا Server را انتخاب کنید.

5 – در شکل 6 باید از میان گزینه ها Single instance database installation را انتخاب کنید.

 6 – در شکل 7 باید گزینه Typical install را انتخاب کنید.

7 – مطابق با شکل 8 پنجره تنظیمات نشان داده می شود که مطابق با دایرکتوری ها و متغیر های تنظیم شده در بالا مقدار دهی شده اند. باید پسورد مدیرتی را وارد کنید که در نسخه 12c اوراکل الگوی خاصی را برای پسورد مجبور به استفاده می کند. می توانید مطلب “Container Database و Pluggable Database ویژگی های جدید Oracle 12c” را برای آشنایی با pdb بخوانید.

8 – در پنجره شکل 9 روی Next کلیک کنید. در این گام Oracle Inventory ایجاد می شود.

9 – در پنجره شکل 10 یک بررسی برای وجود نیازمندی ها پیش از نصب انجام می گیرد. سپس مطابق با شکل 11 یک خلاصه از آنچه که انجام داده اید نشان داده می شود.

10 – مطابق با شکل 12 فرایند نصب آغاز می شود و  مدتی نیز طول بکشد.

11 – مطابق با شکل 13 دو اسکریپت را باید به ترتیب اجرا کنید. برای اینکار ابتدا با دستور – su، را اجرا کنید تا بتوانید با مجوز root اسکریپت ها را اجرا کنید. در خود شکل چگونگی اجرا گفته شده است.

12 – مطابق با شکل 14 وارد Oracle Database Configuration می شوید. سپس پنجره شکل 15 یعنی Database Configuration Assistant آغاز به کار می کند.

13 – سپس مطابق با شکل 16 فرایند Database Configuration Assistant تکمیل می شود  و باید روی Password Management کلیک کرده و پسورد کاربران SYS و SYSTEM را تعیین کنید. در این شکل آدرسی که باید از آن در مرورگر برای متصل شدن به Oracle Enterprise Manager استفاده کنید مشخص شده است.

14 – در نهایت مطابق با شکل 17 فرایند نصب به پایان می رسد و روی Finish کلیک کنید.

15 – پس از تکمیل نصب آدرس OEM را که مطابق با Hostname شماست در مرورگر وارد کرده (مطابق شکل 18) و سپس با کاربر SYSTEM و پسوردی که برای آن تنظیم کرده بودید به سیستم وارد شوید. (مانند شکل 19)

گام هایی که باید پس از نصب انجام دهید

 • گام یازدهم : فایل etc/oratab/ را مطابق زیر ویرایش کنید.

vi /etc/oratab

در خط زیر orcl نام پایگاه داده و حتمن باید Y (بزرگ) در انتهای خط آمده باشد.

    orcl:/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1:Yبرچسب ها : ,