منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب بسته های source rpm در RHEL-Fedora-CentOS

برای نصب بسته های src.rpm. در فدورا، ردهت و سنت او اس اول باید کارهای زیر رو انجام بدید.

ادامه مطلببرچسب ها : , , ,