منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب فونتهای فارسی در FreeBSD

برای نصب فونتهای فارسی در FreeBSD تنها کافیه x11-fonts/farsifonts رو نصب کنید:

cd /usr/ports/x11-fonts/farsifonts/ && make install clean

همینطور میتونید از pkg_add هم برای نصب این فونتها استفاده کنید:

 pkg_add -r farsifonts

این پورت فونتهایی مثل Elham, Terafik, Terafik Bold, Titr, Roya, Roya Bold, Koodak, Nazli, Nazli Bold, and Homa رو براتون نصب می‌کنه.برچسب ها :