منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب وردپرس روی فدورا ۱۸/۱۹

به دنبال شروع به کار بر روی سایت های وردپرس، توسعه تم های جدید و یا هک سایت‌های وردپرس هستید؟پس چه بهتر بر روی سیستم خود شروع کنید.این پست نصب وردپرس روی فدورا ۱۸/۱۹ را پوشش می‌دهد.خوب ،بیایید شروع کنیم !

ابتدا ما نیاز به نصب پیش‌نیازهابرای وردپرس داریم که متشکل از httpd, PHP 5.2.x, mysql-server و بالاخره خود وردپرس می‌باشد.با نصب و راه‌اندازی PHP من کمی بیشتر از نیاز‌ها را نصب می‌کنم.

ابتدا نیاز به نصب و راه‌اندازی MySQL server داریم ،برای کاربران فدورا ۱۹ MariaDB می‌باشد.برای فدورا ۱۸ :

$ sudo yum install mysql mysql-server

برای فدورا ۱۹ :

$ sudo yum install mariadb mariadb-server

بعداز آن ما ،راه‌انداز سیستم لینک‌ها برای MySQL را می‌سازیم (بنابراین MySQL بعداز هر بار بوت شدن سیستم به صورت اتوماتیک استارت می‌شود).MySQL server را استارت می‌کنیم.

برای فدورا ۱۸/۱۹ :

$ sudo systemctl enable mysqld.service
 $ sudo systemctl start mysqld.service

بعداز آن ما نیاز به پیکربندی MySQL و ست کردن پسورد ادمین با دستور mysql_secure_installation داریم.در ترمینال تایپ کنید :

$ sudo mysql_secure_installation

تکه‌ی بعدی پازل Apache2 می‌باشد که به عنوان یک بسته‌ی فدورا به نام httpd در دسترس است.دستور زیر را تایپ کنید :

$ sudo yum install httpd

تغیرات را در /etc/httpd/conf/httpd.conf انجام دهید و مقدار ServerName به اسم سیستم خود آنکامنت و ویرایش کنید یا اگر به صورت پیش‌فرض فدورا را نصب کردید آن را localhost ست کنید.هم‌اکنون سیستم خود را برای اجرای Apache در زمان بوت پیکربندی کنید و آن را استارت کنید:

$ sudo systemctl enable httpd.service
 $ sudo systemctl start httpd.service

ما می‌توانیم PHP5 و ماژول Apache PHP5 را با دستور زیر نصب کنیم:

$ sudo yum install php php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-magickwand php-mbstring php-mcrypt php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy

ما باید بعداز آن Apache را restart کنیم :

$ sudo systemctl restart httpd.service

APC یک cacher آپکد PHP باز و رایگان برای ذخیره و بهینه سازی کد میانی PHP است.آن شبیه به دیگر cacher های آپکد PHP، مانند eAccelerator و Xcache می‌باشد.نصب یکی از این‌ها برای سرعت بخشیدن به صفحه‌ی PHP به شدت توصیه شده است.

APC را می‌توان با دستور زیر نصب کرد:

$ sudo yum install php-pecl-apc

Apache2 را مجدد restart کنید :

$ sudo systemctl restart httpd.service

ساخت دیتابیس وردپرس

به MySQL لاگین کنید :

$ mysql -u root -p
create database wordpress;
 grant all privileges on wordpress.* to wordpress identified by 'my_super_password';
 flush privileges;
 exit;

وردپرس را نصب کنید :

$ sudo yum install wordpress

الان احتیاج به کمی تغییر در فایل wp-config.php برای اتصال به دیتابیس داریم :

$ sudo nano /etc/wordpress/wp-config.php
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');

مقدار database_name_here, username_here and password_here را به دیتابیسی که قبل‌تر ساختید تغییر دهید و تغییرات را ذخیره کنید.

مرورگر خود را باز کنید و به این آدرس http://localhost/wp-admin/install.php بروید و شروع به پیکربندی کنید .یک صفحه‌ی پیکربندی ظاهر می‌شود ،قسمت Site title را پر و پسورد ادمین و ایمیل آدرس را ست و Install WordPress را کلیک کنید.

fedora19-wordpress

به عنوان کاربر Admin لاگین کنید و شروع به سفارشی‌سازی و توسعه‌ی سایت خود کنید!

منبع

cheers!برچسب ها : , , , , , ,