منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب پلاگین jenkins داخل docker

دنبالش بودم گفتم خیلی این روزا بهش نیاز دارند. برای نصب پلاگین داخل Dockerfile نمی خواد و نمی شه از روشهایی که تو اینترنت در جستجو های اولیه می یاد استفاده کرد. ولی خوب فکرشو کردن، باید از اسکریپت install-plugins.sh استفاده کنید . محتوای Dockerfile من این شکلیه:

FROM jenkins/jenkins:lts

RUN /usr/local/bin/install-plugins.sh checkstyle cloverphp dry htmlpublisher jdepend plot pmd violations xunit git greenballs