منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب کدک و قالب‌های انحصاری در اوپن سوزه ۱۲.۲

در این راهنما با روش نصب کدک ها و قالب‌های انحصاری اوپن سوزه ۱۲.۲ آشنا خواهید شد. امیدوارم مفید واقع گردد. این راهنما سه گام دارد.

گام اول

مطمئن شوید که مخازن OSS، NON-OSS و مخازن آپدیت ها بر روی سیستم شما فعال هستند.

گام دوم

لازم است دو مخزن نرم‌افزاری جدید را به لیست مخازن اضافه کنید. ابتدا دسترسی کاربر ریشه بگیرید. (رمز عبور کاربر root نیاز است)

su -

اضافه کردن مخازن جدید:

zypper ar -f http://packman.inode.at/suse/openSUSE_12.2/ packman
zypper ar -f http://opensuse-guide.org/repo/12.2/ libdvdcss

با اجرای دستور زیر آنها را تازه (Refresh) کنید:

zypper ref

گام سوم

با جرای دستورات زیر با کاربر ریشه، بسته ها را نصب کنید:

- برای KDE:

zypper in libdvdcss2 vlc libxine1-codecs k3b-codecs ffmpeg lame gstreamer-0_10-ffmpeg gstreamer-0_10-plugins-bad gstreamer-0_10-plugins-ugly gstreamer-0_10-plugins-ugly-orig-addon w32codec-all MPlayer smplayer gstreamer-0_10-plugins-good libxine1 libdvdplay0 libdvdread4 libdvdnav4 xine-ui libmad0 ffmpeg sox libxvidcore4 xvidcore libavcodec52 libavdevice52 libvlccore4 libvlc5 lsb pullin-flash-player flash-player gstreamer-0_10-ffmpeg gstreamer-0_10-fluendo-mp3 gstreamer-0_10-fluendo-mpegdemux gstreamer-0_10-fluendo-mpegmux gstreamer-0_10-plugins-base gstreamer-0_10-plugins-good-extra k3b vlc-aout-pulse libquicktime0 gstreamer-0_10-plugins-bad-orig-addon gecko-mediaplayer

- برای Gnome, XFCE, LXDE:

zypper in libdvdcss2 vlc libxine1-codecs ffmpeg lame gstreamer-0_10-ffmpeg gstreamer-0_10-plugins-bad gstreamer-0_10-plugins-ugly gstreamer-0_10-plugins-ugly-orig-addon totem-browser-plugin w32codec-all MPlayer smplayer gstreamer-0_10-plugins-good libxine1 libdvdplay0 libdvdread4 libdvdnav4 xine-ui libmad0 ffmpeg sox libxvidcore4 xvidcore libavcodec52 libavdevice52 libvlccore4 libvlc5 totem totem-plugin-upnp totem-plugins nautilus-totem lsb pullin-flash-player flash-player vlc-aout-pulse gstreamer-0_10-ffmpeg gstreamer-0_10-fluendo-mp3 gstreamer-0_10-fluendo-mpegdemux gstreamer-0_10-fluendo-mpegmux gstreamer-0_10-plugins-base gstreamer-0_10-plugins-good-extra libquicktime0 gstreamer-0_10-plugins-bad-orig-addon

نکات مهم:

  • تست گام به گام رسانه ای سیستم در این آدرس قرار دارد.
  • لطفا از مخازن VideoLan استفاده نکنید.
  • راهنمای نصب ساده را در این آدرس پیدا خواهید کرد.

منبعبرچسب ها : , , , ,