منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب KDE بروی گنو لینوکس جنتو

خوب البته من از گنوم استفاده می‌کنم و به همین جهت تجربه زیادی با میزکارهای دیگر لینوکس ندارم اما انتظار دارم بشکل تئوری، این مراحل به نصب یک میزکار KDE بدون ایراد بروی جنتو لینوکس ختم شود.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]