منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب KDE 4.10 روی Fedora 18

اگر شما هم مثل من از اون دسته آدمایی هستید که همیشه دوست دارید بروز بودن را تجربه کنید (البته در زمینه لینوکس) حتمی خبر منتشر شدن KDE 4.10 را شنیدید.چون KDE 4.10 هنوز داخل مخازن فدورا ۱۸ نشده برای نصبش باید مثل زیر عمل کنید.

مخزن تستینگ KDE برای فدورا را به مخازن فدورا اضافه کنید.

برای این کار باید اطلاعات زیر را:

[kde]
name=kde
mirrorlist=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/fedora/mirrors-stable
gpgkey=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/kde-redhat.RPM-GPG-KEY
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-kde-redhat
skip_if_unavailable=1
enabled=1

[kde-testing]
name=kde-testing
mirrorlist=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/fedora/mirrors-testing
gpgkey=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/kde-redhat.RPM-GPG-KEY
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-kde-redhat
skip_if_unavailable=1
enabled=1

[kde-unstable]
name=kde-unstable
mirrorlist=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/fedora/mirrors-unstable
gpgkey=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/kde-redhat.RPM-GPG-KEY
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-kde-redhat
skip_if_unavailable=1
enabled=0

را در آدرس :

/etc/yum.repos.d/

به اسم kde.repo ذخیره کنید و بادستور زیر KDE 4.10 را نصب کنید.البته باید kde-unstable را فعال کنید.

su -c \"yum --enablerepo= upgrade \"

Cheers !برچسب ها : , , , , , ,