منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب Linux-Dash روی CentOS 6

یکی از نرم‌افزارهای مانیتورینگ مورد علاقه مدیرها قطعاً Linux-Dash ه

https://github.com/afaqurk/linux-dash

این نرم‌افزار با PHP, Node.js, Python و Go هم نوشته شده و قطعاً‌ با هر وب‌سرویسی که از یکی از این زبان‌ها ساپورت کنه بدون مشکل کار میکنه

من نصب رو معمولاً روی CentOS با وب‌سرویس Apache انجام میدم ولی خود تیم توسعه‌دهنده Node.js رو پیشنهاد میکنن

یه نکته‌ای که تو نصب نرم‌افزار هستش اینه که باید فانکشن‌های exec, shell_exec, and escapeshellarg تو php فعال بشن

برای چک کردن این قضیه که این فانکشن‌ها فعال هستن یا نه:

<?php

// Show all information, defaults to INFO_ALL
//phpinfo();

if(function_exists('exec')) {
echo "exec is enabled <br>";
}
else{
echo "exec is disabled <br>";
}

if(function_exists('shell_exec')) {
echo "shell_exec is enabled <br>";
}

else{
echo "shell_exec is disabled <br>";
}

if(function_exists('escapeshellarg')) {
echo "escapeshellarg is enabled";
}

else{
echo "escapeshellarg is disabled";
}

?>

اگه فانکشن‌ها فعال بودند که کاری ندارید. اگه فانکشنها فعال نبودند توی فایل php.ini برید و 

disable_functions = 
suhosin.executor.func.blacklist = ""

رو به این صورت بذارید که فانکشنها از حالت disable در بیان

و برای اینکه بفهمید این فایل کجا قرار داره:

php -i |grep "php.ini"

اگه هم خواستید فقط برای یک دامین این فانکشن رو فعال کنید:

<VirtualHost 127.0.0.1>
………
<IfModule mod_php5.c>
php_admin_value suhosin.executor.func.blacklist = "shell_exec, exec, escapeshellarg"
</IfModule>
……
</VirtualHost>

برای گذاشتن پسورد روی داشبورد

توی مسیر /etc/httpd/conf/ برید و فایل httpd.conf رو باز کنید:

<Directory /var/www/html/mmon>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

همچنین

nano /var/www/html/mmon/.htaccess

و

AuthType Basic
AuthName "Restricted Files"
AuthUserFile /var/www/html/mmon/.htpasswd
Require valid-user

و

htpasswd -c /var/www/html/mmon/.htpasswd admin

آخرش هم یکبار سرویس رو ریستارت کنید.