منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب monix ابزار مانیتورینگ سرویس ها در CentOS 6.x

Monit ابزاری اپن سورس به منظور مانیتورینگ فرایند ها و سرویس ها در سیستم عامل لینوکس است. نصب و پیکربندی آن بسیار ساده بوده و تنها لازم است که به ازای هر  سرویس خطوط تنظیماتی را به فایلcl اصلی پیکربندی آن اضافه می کنیم. فایل پیکربندی آن در توزیع های RHLE 6.x و CentOS 6.x فایل etc/monit.conf/ است. در این پست چگونگی نصب و پیکربندی آنرا در توزیع لینوکسی CentOS 6.x توضیح داده خواهد شد.

نصب در توزیع های RHLE 6.x و CentOS 6.x

نخست مخزن EPEL را می بایست نصب کنیم. با دستور زیر آنرا به ترتیب برای نسخه های 32 و 64 بیتی نصب کنید.

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

سپس برای نصب، دستور زیر را اجرا کنید

yum install monit -y

 فایل پیکربندی

فایل etc/monit.conf/ فایل اصلی پیکربندی monit است که تنظیمات پایه ای و سراسری monit و همچنین تنظیمات به ازای هر سرویس و فرایند در این فایل قرار می گیرد. با ویرایشگر دلخواه خود مانند vi یا nano فایل را باز کرده و به دنبال خط set httpd port 2812 and بگردید. شکل زیر این خط و چند خط زیرین آنرا نشان می دهد که در ادامه آنها تفسیر شده اند.

monit_configure

خطوط  بالا تنظیمات مربوط به کنسول تحت وب مدیریتی monit را نشان می دهد، که در ادامه خط به خط توضیح داده شده است.

  • خط set httpd port 2812 and شماره پورت را که به طور پیشفرض 2812 است را تعیین می کند.
  • خط user address localhost اجازه می دهد که از لوکال هاست و با پورت شماره 2812 به کنسول متصل شد.
  • خط allow localhost فقط از طریق لوکال هاست اجازه اتصال را می دهد.
  • خط allow admin:monit نام کاربری یعنی admin و پسورد آن یعنی monit را برای وارد شدن به کنسول تعیین می کند.
  • خط allow @monit به کاربران گروه monit با مجوز read/write اجازه اتصال را می دهد.
  • خط allow @users readonly به کاربران گروه monit با مجوز read only اجازه اتصال را می دهد.

دسترسی به کنسول تحت وب

نخست با دستور زیر monit را فعال کنید.

service monit start

سپس مانند شکل زیر نام کاربری را admin و پسورد را monit وارد کنید.

monit_configure1

پس از وارد شدن به کنسول، مطابق شکل زیر خواهید دید که اطلاعاتی همچون load average, cpu usage و استفاده از swap نشان داده می شود.

monit_configure2

برای بدست آوردن Load Average مطلب “فهرست کاربرن وارد شده به سیستم – بخش دوم (دستور های uptime,w,who)” و برای بدست آورن میزان استفاده از پردازنده به ازای فضای کاربری، سیستمی و غیره از دستور vmstat و مطلب “دستور های free و vmstat برای نمایش میزان حافظه” استفاده کنید. در صورتی که از زیر ستون System روی نام ماشین کلیک کنید، اطلاعات را مانند شکل زیر در غالب جدولی خواهید دید.

 monit_configure33

 پیکربندی فایل برای افزودن سرویس ها

همانطور که گفته شد به ازای هر سرویس می بایست خطوطی را به انتهای فایل اضافه کنیم. به طور مثال خطوط زیر خطوط تنظیماتی را برای فرایند httpd و مربوط به وب سرور آپاچی نشان می دهد.

monit_configure3-1

خطوط بالا به monit اعلان می کند که سرویس apache را مانیتور کند و شماره فرایند آنرا از فایل var/run/httpd/httpd.pid/ بخوان. این فایل حاوی شماره فرایند مربوط به وب سرور است که این فرایند در زمان بوت شدن توسط فرایند init ایجاد شده است.

همچنین خطوط تنظیماتی مربوط به سرویس ssh که در شکل زیر آمده است.

monit_configure3-2

سپس با دستور زیر monit را restart کنید. شکل زیر خطوط تنظیماتی را در انتهای فایل نشان می دهد.

service monit restart

 monit_configure8

 از این لینک می توانید نمونه مثال ها و تنظیمات را مطالعه کنید. همچنین راهنمای monit را نیز از اینجا بخوانید. شکل زیر کنسول monit را پس از وارد کردن تنظیمات و راه اندازی مجدد را نشان می دهد که دو سرویس و اطلاعات مربوط به هر کدام را نشان می دهد.

monit_configure6

و در صورتی که روی هر سرویس کلیک کنید وارد صفحه مختص به آن شده و اطلاعات کاملی را از آن سرویس خواهید دید.

monit_configure7برچسب ها : , , , , ,