منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب Virtualbox 5.1.6 در توزیع مانجارو ۱۶.۰۸

در این مطلب چگونگی نصب Virtual Box 5.6.1‌ و Extension Pack 5.6.1‌ بر روی توزیع مانجارو (Manjaro‌) گفته می شود. برای نصب از pacman‌ استفاده می کنیم. پیش از نصب Virtual Boxباید اطمینان داشته باشید که پردازنده شما قابلیت محازی سازی را پشتیبانی می کند. برای این منظور با دستور زیر آن را بررسی کنید.

 grep –color vmx /proc/cpuinfo

اگر پردازنده شما اینتل باشد در خروجی باید vmx‌ و اگر AMD‌ باشد در خروجی باید vsm نشان داده شود.

flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl <span style="color: #ff0000;">vmx</span> est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl <span style="color: #ff0000;">vmx</span> est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl <span style="color: #ff0000;">vmx</span> est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl <span style="color: #ff0000;">vmx</span> est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt

نصب Virtual Box‌ بر روی مانجارو

برای نصب VBox‌ بر روی مانجارو از دستور pacman به صورت زیر استفاده می کنیم.

sudo pacman -S virtualbox

خروجی دستور مشابه زیر است. در خروجی زیر  باید با توجه به نسخه هسته ای که در حال حاظر با آن مانجارو را بوت کرده اید، ابتدا باید ماژول linuxXX-virtualbox-host-modules را نصب کنید. XX‌ نسخه هسته فعلی است.

resolving dependencies...
:: There are 13 providers available for VIRTUALBOX-HOST-MODULES:
:: Repository extra
  1) linux310-virtualbox-host-modules 2) linux312-virtualbox-host-modules
  3) linux314-virtualbox-host-modules 4) linux316-virtualbox-host-modules
  5) linux318-virtualbox-host-modules 6) linux41-virtualbox-host-modules
  7) linux44-virtualbox-host-modules 8) linux46-virtualbox-host-modules 9) linux47-virtualbox-host-modules
  10) linux48-virtualbox-host-modules
:: Repository community
  11) linux-rt-lts-manjaro-virtualbox-host-modules 12) linux-rt-manjaro-virtualbox-host-modules
  13) virtualbox-host-dkms

برای اطلاع از نسخه هسته فعلی که با آن به سیستم لاگین کرده اید می توانید از دستور uname -r استفاده کنید. در این مطلب با فرض استفاده از توزیع مانجارو 16.08به همراه هسته ۳.۱۸.۴۲.۱، باید ماژول linux318-virtualbox-host-modules یعنی گزینه 6 انتخاب شود.

Enter a number (default=1): 7
looking for conflicting packages...

Packages (2) linux318-virtualbox-host-modules-5.1.6-2 virtualbox-5.1.6-1

Total Download Size:  19.83 MiB
Total Installed Size: 93.86 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] Y

بنابراین مطابق با آنچه که در بالا گفته شد ابتدا باید ماژول متناسب با هسته و سپس خود بسته Virtual Box  را نصب کنیم. پس از نصب با دستور زیر ماژول vboxdrv‌ را به هسته مانجارو اضافه می کنیم.

sudo modprobe vboxdrv

از اینجا می توانید بسته Virtual Box Extension 5.1.6 را دانلود کنید. برای نصب آن

 • به منو File->Preferences بروید
 • از پنجره باز شده Extention را انتخاب کنید.
 • سپس از سمت راست Add New Package‌ را کلیک و Virtual Box Extention را انتخاب و نصب کنید.

در نهایت برای تکمیل فرایند نصب باید نام کاربری خود را عضو گروه vboxusers کنید.

sudo gpasswd -a $USER vboxusersبرچسب ها : , , , , , ,