منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نظام احسن

بنام زیبای مطلق

طبیعت سراسر هنر است ، اما سِرِ آن بر تو مکشوف نیست

اتفاق و تصادف همه طرح و هدایت است ، که از دیده‌ها پنهان است

و ناموزونی‌ها جمله هماهنگی‌هاست ، که هنوز شناخته نشده است

الکساندر پوپ

نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش

که من این مسئله بی چون و چرا می‌دانم

حافظ

هر چیز که هست آنجنان می‌باید

لبروی تو گر راست بدی کج بودی

لاادری

در قلمرو زرین – حسین الهی قمشه‌ای

یا علی
برچسب ها :