منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نظریات خارجیان در مورد ایرانیان

نظریات خارجیان در مورد ایرانیان

هزار سال پیش

 نظریات خارجیان در مورد ایرانیان
دویست سال پیش

 نظریات خارجیان در مورد ایرانیان
و پنجاه سال پیش

 نظریات خارجیان در مورد ایرانیان

این سه فایل برگرفته از کتاب ” چرا عقب مانده‌ایم”  اثر دکتر علی محمد ایزدی است.

نکته مشترک نظریات خارجیان در مورد ایرانیان هزار سال پیش و ایرانیان دویست سال پیش و ایرانیان پنجاه سال پیش بسیار قابل تامل است :

درو غ گویی ، ریاکاری ، تملق ، چاپلوسی بالادستان و بدرفتاری با زیر دستان

در همه دوره ها بوده است و شاید بتوان گفت درحال حاضر هم وجود دارد.

نوشته نظریات خارجیان در مورد ایرانیان اولین بار در مرجع اپن سورس ، گنو/لینوکس پدیدار شد.برچسب ها :