منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نقض قانون کار توسط تولیدکنندگان چینی سرورها

نقض قانون کار توسط تولیدکنندگان چینی سرورها

Nikkhah169

سازندگان تجهیزات IT غربی به دلیل استفاده از کارخانه های ارزان قیمت چینی برای ساخت ابزارها و لوازم جانبی، بار دیگر بدنام شدند. پیرو تبلیغات بد اپل، برای نمونه، گفته شده دانشگاه های اروپایی، بیلیون ها یورو برای تولید تجهیزات IT توسط دانشجویان چینی که در خطوط تولید چین به استثمار گرفته شده اند، هزینه کرده اند.برچسب ها :