منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نقل‌قول‌ها


در بسیاری از زبانها، نقل‌قول‌ها اساساً برای مشخص نمودن آنکه متن محصور بین آنها به عنوان یک نوع دادهِ رشته‌ای تفسیر گردد، به کار می‌روند، اما در برنامه‌نویسی پوسته، تقریباً همه چیز یک رشته است، بنابراین نقل‌قول در پوسته اثرات و مقاصد بسیار متفاوتی دارد. چند نوع نقل‌قول وجود دارد که اصولاً روشهای متفاوتی از تفسیر محتویاتشان را فعال می‌کنند. متأسفانه، غالباً یادگیری قواعد آن برای نوآموزان دشوار است و در اِزای چند حالت ویژه و استثناهایی برای به خاطر سپردن، رفتارشان با متن تغییر می‌کند. همچنین متأسفانه، نقل‌قول در برنامه‌نویسی پوسته بینهایت اهمیت دارد. از مواردی است که شخص نمی‌تواند از یادگیری آن اجتناب کند. نقل‌قول نادرست در پوسته یکی از رایج‌ترین منابع باگهای اسکریپت‌نویسی و مسائل امنیتی می‌باشد. خوشبختانه، اکثر اوقات انجام درست آن با پیروی از چند راهبرد امکان پذیر است، اما در مورد نقل‌قول حدسی عمل نکنید. وقتی مردد هستید، تست کنید، و صفحه man در مورد چگونه تفسیر شدن نقل‌قولها در یک زمینه مفروض را بخوانید.

ادامه مطلب