منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نقل و نبات شماره دوازده (tips & tricks)حذف تمام لینک های موجود در یک فایل HTML فقط با یک خط دستور

چند وقت پیش فایلی HTML ای داشتم که میخواستم از داخلش تمام لینک ها رو حذف کنم اما نمیتونستم از replace معمولی استفاده کنم چون داخل href لینک های من ثابت نبود.
\"\"
در نهایت با چند تا سرچ و پیدا کردم چند تا عبارات منظم به دستور جالب و قدرتمند زیر رسیدم که گفتم اینجا هم به استراک بزارمشون:

کد:


cat index.html | sed -e \'s/<a href=\".*\">/\" \"/g\' > index2.html

پ .ن : از بابک مقیمی بایت ‌regex ممنونم . حتما باید regex رو یاد بگیرم

\"Share\"/

Related posts:

  1. نقل و نبات شماره یازده (tips & tricks) (بش اسکریپت تغییر mp3 به ogg ) اونروز برای کارای لینوکس اف ام لازم شد کلی فایل…

سازنده سایر پست های مرتبط Yet Another Related Posts.برچسب ها : , , ,