منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نمایش اطلاعات اینترفیس های شبکه

با دستور ifconfig می توان اطلاعاتی همچون آدرس IP و آدرس فیزکی MAC و آدرس های شبکه و غیره از اینترفیس شبکه مانند eth0 را در خط فرمان دید.  ifdata دستوری مناسب برای نمایش اطلاعات کارت شبکه (اینترفیس های شبکه) بدون خروجی طولانی دستور ifconfig است. برای نمونه با ifdata می تواند تنها آدرس ip را نمایش دهد در صورتی که ifconfig خروجی طولانی شامل تمامی اطلاعات را نشان می دهد. با استفاده از دستور های زیر پکیج moreutils را نصب کنید که ifdata نیز شامل آن است. برای نصب در ابونتو و دبیان از دستور زیر

apt-get install moreutils

و برای نصب در توزیع های مبتنی بر RHLE از دستور زیر استفاده کنید.

yum install moreutils

ifdata دارای سوییچ های زیادی است که به تفکیک اطلاعات را نشان می دهد. سوییچ های زیر اطلاعات عمومی را نشان می دهند.

  • سوییچ e- اگر اینترفیس موجود باشد کد خروجی 0 و اگر موجود نباشد خروجی غیر صفر نشان می دهد.

ifdata -e eth0

ifdata -e eth1

21

در شکل بالا اینترفیس eth1 وجود ندارد پس exit code آن غیر صفر است. می توان از دستور زیر نیز بررسی کرد که آیا اینترفیس وجود دارد یا نه

ifdata -e eth1 && echo “Found” || echo “Not found

  • سوییچ p- برای نمایش کلیه اطلاعات یک اینترفیس که به ترتیب از چپ به راست آدرس IP، آدرس شبکه، آدرس broadcasting و MTU هستند.

ifdata -p eth0

ifdata1

  • سوییچ pe- از yes و no به جای exit code استفاده می کند.
  • سوییچ pa- نماش آدرس IPv4
  • سوییچ Pn- نمایش Netmask
  • سوییچ pN- نمایش Network Address
  • سوییچ pb- نمایش آدرس broadcast
  • سوییچ pm- نمایش MTU

ifdata2

سوییچ های زیر تنها برای لینوکس معتبر هستند.

  • سوییچ ph- برای نمایش آدرس فیزیکی یا MAC Address
  • سوییچ pf- برای نمایش flag های اینترفیس

ifdata3

البته سوییچ های بسیاری وجود دارد که می توانید از آنها برای خروجی های تفکیک شده استفاده کنید. برای مطالعه بیشتر این فایل را دانلود کنید و یا اینکه manual آنرا از خط فرمان بخوانید.

man ifdataبرچسب ها : , , , , , , ,