منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نمایش رنگی فضای استفاده شده سیستم فایل توسط pydf

دستور df‌ در سیستم عامل های یونیکسی و توزیع های لینوکسی برای نمایش میزان فضای استفاده شده سیستم فایل استفاده می شود. pydf‌ دستور مشابه df‌ است که میزان فضای مصرفی از هر پارتیشن را به صورت رنگی نشان می دهد. برای نصب آن در توزیع های مختلف از دستورهای زیر استفاده کنید.

# Ubuntu and Debian users
sudo apt-get install pydf

# CentOS and Redhat users
sudo yum install pydf

# openSUSE users
sudo zypper in pydf

# Archlinux and Manjaro
sudo pacman -S pydf

برای نصب بر روی CentOS‌ و Redhat باید مخزن EPEL‌ را از قبل نصب کرده باشید. پس از نصب ساده ترین حالت اجرای تنهای دستور pydf است که خروجی، شکل زیر خواهد بود.

 linux_pydf_fs_usage1

  • سویئچ h- برای نمایش خروجی قابل خواندن توسط انسان.
  • سویئچ i-‌ برای نمایش اطلاعات در مورد inonde
  • سویئچ l- برای نمایش تنها سیستم فایل های محلی (سیستم فایل NFS‌ نشان داده نمی شود).

برای آشنایی و اطلاع از بقیه سویئچ ها می توانید راهنمای دستور را از طریق دستور man pydf مطالعه کنید. فایل پیکربندی etc/pydfrc/ فایل پیکربندی دستور است. همچنین به ازای هر کاربر و درون دایرکتوری خانگی آن کاربر می تواند یک فایل مخفی pydfrc. وجود داشته باشد.برچسب ها : , , , , , ,