منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نمرات پایین‌تر برای دانشجویان دارای لپ‌تاپ

تحقیقی که در ژورنال Computers & Education انجام شد، ثابت کرد که دانشجویانی که با استفاده از لپ‌تاپ در کلاس درس یادداشت‌برداری می‌کردند نمرات پایین‌تری نسبت به افرادی که با استفاده قلم و کاغذ یادداشت‌برداری می‌کردند، بدست آوردند.
نویسنده این تحقیق دلیلش را انجام کارهای دیگر در هنگام استفاده از لپ‌تاپ، دانسته‌است که این موضوع باعث از بین رفتن تمرکز دانشجویان شده‌است.

منبع اصلی خبر