منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نمونه مثال ها از اتصال به RMAN

rman مخفف Recovery Manager ابزاری مفید در اوراکل برای Backup و Recovery پایگاه داده بکار می رود. با استفاده از rman امکان پشتیبان گیری Online وجود دارد به این معنی که می توان در هنگام Start بودن پایگاه داده، از فایل های آن مانند Data File ها و Control File ها و … پشتیبان تهیه کرد. برای اتصال به rman باید حداقل یک پارامتر TARGET که توسط آن به پایگاه داده مقصد متصل می شویم را تعیین کرد. TARGET پایگاه داده هدفی است کی می خواهیم از آن پشتیبان تهیه کنیم.

به دو گونه 1) اعتبار سنجی از طریق سیستم عامل و 2) اعتبار سنجی از طریق Password File به پایگاه داده هدف متصل شد. برای اتصال از طریق سیستم عامل، باید کاربری با کاربری که عضو گروه OSDBA یا OSBACKUPDBA باشد. گروه های dba و backupdba به ترتیب نام دو گروه فوق هستند. برای اتصال از طریق Password File کاربری که می خواهد به پایگاه داده target متصل شود باید یکی از مجوز های SYSDBA یا SYSBACKUP را داشته باشد. هر کاربری که یکی از این دو مجوز را داشته باشد یک خط به ازای آن در فایل Password File ثبت شده است. نکته ی دیگر درباره اعتبار سنجی از طریق Password File اینکه، کاربران درج شده در این فایل، حتی اگر پایگاه داده start نباشد، بازهم می توانند به آن متصل شوند. (مانند کاربر SYS). برای اطلاع بیشتر می تواند مطلب های “Password File در اوراکل چیست” و “تفاوت دو کاربر SYS و SYSTEM” را بخوانید. این موارد برای اتصال به auxiliary database نیز صادق است. همچنین برای اتصال به CATALOG کاربر باید نقش RECOVERY_CATALOG_OWNER را داشته باشد. می توانید مطلب “چگونگی ایجاد Recovery Catalog” را مطالعه کنید.

گام ها پیش از اتصال به rman

  • تنظیم متغیر محیطی ORACLE_SID پیش از اتصال به .rman
  • کاربری عضو  یکی از گروه های dba یا backupdba (در یونیکس) برای اعتبار سنجی از طریق سیستم عامل.
  • کاربری در Passowrd File که لازمه آن داشتن یکی از مجوز های SYSDBA یا SYSBACKUP است.
  • برای اتصال به پایگاه داده CATALOG کاربر باید نقش RECOVERY_CATALOG_OWNER را داشته باشد.

مثال های کاربردی

  • اعتبار سنجی از طریق سیستم عامل با داشتن مجوز SYSDBA

‘”rman target ‘”/ as sysdba

  • اعتبار سنجی از طریق سیستم عامل با داشتن مجوز SYSBACKUP

‘”rman target ‘”/ as sysbackup

اگر در خطوط بالا نوع مجوز را مشخص نکنید، به طور پیشفرض SYSDBA در نظر گرفته می شود.

/ rman target

تمامی سه مثال بالا برای اتصال به پایگاه داده target از طریق اعتبار سنجی سیستم عامل استفاده شدند. از اعتبار سنجی سیستم عامل تنها می توان به صورت محلی (local) و بر روی همان ماشینی که پایگاه داده هدف قرار دارد استفاده کرد. اما از Password File می توان برای اتصال محلی و راه دور استفاده کرد.

  • اعتبار سنجی از طریق Password File به پایگاه داده هدف با نام prod1 با کاربری به نام sdba که دارای مجوز SYSDBA است.

‘”rman target ‘”sdba@prod1 as sysdba

با کاربری به نام sdba که دارای مجوز SYSDBA است به پایگاه داده هدف به نام PROD1 می خواهیم متصل شویم. سپس مانند زیر خروجی برای اعلان ورود پسورد کاربر sdba نشان داده می شود

target database Password: password

  • اعتبار سنجی از طریق Password File به پایگاه داده هدف با نام prod1 با کاربری به نام sbU که دارای مجوز SYSBACKUP است.

‘”rman target ‘”sbu@prod1 as sysbackup

به هر حال با هر کدام از روش های بالا که به پایگاه داده هدف متصل شویم، خروجی شبیه به زیر نشان داده می شود.

(connected to target database: PROD1 (DBID=39525561

اگر مانند زیر نوع مجوز را مشخص نکنید به طور پیشفرض SYSDBA در نظر گرفته می شود

rman target sbu@prod1

می توانید از دستور connect در محیط RMAN نیز استفاده کنید. نخست دستور rman را به تنهایی اجرا کنید

rman

<RMAN

سپس جلوی اعلان <RMAN دستور connect را به صورت مثال های زیر وارد کنید

/ connect target

“connect target “/ as sysdba

“connect target “sbu@prod AS SYSBACKUP

برای اتصال به recovery catalog، کاربر مالک catalog database باید نقش RECOVERY_CATALOG_OWNER را داشته باشد

  • اتصال از محیط RMAN با استفاده از دستور connect به recovery catalog توسط اعتبار سنجی از طریق Password File و اتصال به target از طریق اعتبار سنجی سیستم عامل

/ RMAN> connect target

RMAN> connect catalog rco@catdb

rco کاربری که مجوز RECOVERY_CATALOG_OWNER را دارد و می توان از طریق آن به recovery catalog به نام catdb متصل شد.

  • اتصال به target و recovery catalog از طریق Password File

rman TARGET sbu@prod CATALOG rco@catdb

و خروجی ها به صورت زیر است

target database Password : ENTER TARGET USER’s PASSWORD

(connected to target database: PROD (DBID=39525561

recovery catalog database Password : ENTER CATALOG USER OWNER PASSWORD

connected to recovery catalog database

<RMAN

برای استفاده از دستور DUPLICATE یا انجام tablespace point-in-time recovery باید به auxiliary instance متصل شوید. برای اطلاع بیشتر مطلب “اصطلاحات RMAN – بخش نخست” را بخوانید. روند کار همانند آن آنچه است که برای پایگاه داده target بیان شد تنها می بایست به جای کلمه کلید target در دستور های بالا، از کلمه کلیدی auxiliary استفاده کنید.

همزمان می توانید به target database, auxiliary database و catalog database متصل شوید. دستور زیر واضح هستند

rman target / auxiliary sbu@auxبرچسب ها : , , , ,