منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

هدیه به مناسبت عید سعید غدیر

به مناسبت عید غدیر - عید سعید و اعظم الهی - به حساب کاربری همه کاربران بیان مبلغ 5 هزار تومان به عنوان هدیه واریز شد که برای تهیه امکانات اختیاری تا پایان مهرماه قابل استفاده خواهد بود.