منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

هرگز

به نام زیبای مطلق

برای علاقه‌هایی که عمیق‌اند، ندیدن و نبودن هرگز بهانه‌ی از یاد بردن نیست

یا علی

منبع: http://forums.animworld.net/thread26751.html


\"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\"برچسب ها :