منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

هسته گرافیکی جدید آرم، سرعت ساعت های هوشمند را بالا خواهد برد

هسته گرافیکی جدید آرم، سرعت ساعت های هوشمند را بالا خواهد برد

Nikkhah202

گرافیک در بسیاری از ساعت های هوشمند، بسیار ناامیده کننده است. این ساعت ها عموما، محدود به استفاده از ویژگی های پایه ای هستند و گاهی اوقات نیز نوعی قطع و وصل شدن در طول اجرای یک برنامه بر روی ساعت دیده می شود. آرم (ARM) در نظر دارد تا این مشکل را حل کند.