منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

همایش آشنایی با لینوکس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 

\"\"برچسب ها :