منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

همه نشانی های مقبول winbox

تابحال با همه میکروتیک هایی که کار کرده بودم از نشانی IP و mac  برای ارتباط استفاده میکردم ، تا اینکه امروز به مناسبت یک توفیق اجاری ، مجبور بودم شانی url  رو استفاده کنم ، جالب بود که ارتباط برقرار شد .

نتیجه گیری اخلاقی : winbox  همه نشانی های ip / mac / url  رو برای ارتباط قبول میکنهبرچسب ها :