منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

هنر

بنام زیبای مطلق

هنرمند خالق چیزهای زیباست

عیان‌کردن هنر و نهان‌کردن هنرمند هدف هنر است

آنها که در چیزهای زیبا معانی زشت می‌یابند فاسدند بدون آنکه جذابیتی داشته باشند و این عین نفصان است

اخلاق آدمی بخشی از مواد کاربردی هنرمند است

هیچ هنرمندی در سودای اثبات جیزی نیست

آسکار وایلد

بخشی از کتاب در قلمرو زرین نوشته‌ی حسین الهی قمشه‌ای

یا علی
برچسب ها :