منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

هورتون ورکس گزارش ها در مورد هادوپ دروپ را رد می کند.

هورتون ورکس  گزارش ها در مورد هادوپ دروپ را رد می کند.

hadoop binary

به نظر می رسد که شرکت هورتون ورکس، فروشنده هادوپ خیلی موفق نبوده است! البته این شرکت اخباری را که مبتنی بر این گزارش است رد می کند و معتقد است تا چند سال آینده شرکتش به سود دهی خواهد رسید. هورتون ورکس (Hortonworks )شرکت فروشنده هادوپ (Hadoop) گزارشاتی که توسط مرکز تحلیل گارتنر، مبتنی بر این که این شرکت " هنوز راه زیادی را در پیش دارد" را رد کرد.برچسب ها :