منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

هومن هم به لینوکس و من پیوست

هومن از این به بعد در لینوکس و من مینوسیه. شما هم اگر خواستید جزوی از نویسندگان لینوکس و من باشید میتونید در این لینک بگید.