منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

والپیپرهای لینوکس ۱۱