منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

وبلاگ BashGuide و ادامه

تصمیم گرفته‌ام آنچه از ترجمه راهنمای آموزشی BashGuide را به صورت یادداشتهای روزانه ادامه دار در اینجا منتشر کرده‌ام به صورت یک‌جا در وبلاگ جدیدی قرار بدهم، که پس از این نیز هر یک از فایلهای مجموعه فوق که ترجمه‌اش کامل گردد به آنجا اضافه خواهد شد. وبلاگ جدید در‌واقع وبلاگ نخواهد بود بلکه جایی برای حضور آنلاین ترجمه فارسی مجموعه فوق خواهد شد(البته به احتمال قوی در نهایت کل مجموعه یا بخشهایی از آن به صورت قابل دریافت نیز منتشر خواهد شد). امیدوارم مرجع مناسبی برای علاقمندان فارسی زبان اسکریپت‌نویسی پوسته گنو-لینوکس گردد. و دیگر وقتی نوآموزی در انجمن‌ها سؤال می‌کند، چه مرجع فارسی را برای یادگیری Bash پیشنهاد می‌کنید؟ بدون پاسخ نماند.


  فصل چهارم راهنمای BashGuide

راهنمای آموزشی  BashGuide   مؤلف  Lhunath


الگوها

BASH سه نوع مختلف از انطباق الگو را ارائه می‌کند. انطباق الگو در پوسته، دونقش ایفا می‌کند: انتخاب نام فایل‌ها درون یک دایرکتوری ، یا تعیین آنکه آیا یک رشته با یک قالب دلخواه مطابقت می‌نماید.

در خط فرمان شما غالباً از جانشین‌ها(globs) استفاده می‌کنید. جانشین‌ها به طور مساعدی شکل ساده الگوها هستند، که می‌توانند به آسانی برای انطباق با گروهی از فایل‌ها به کار بروند، یا متغیرها را در برابر قواعد ساده بررسی کنند.

دومین نوع انطباق الگوها، globهای توسعه یافته را در بر می‌گیرند، که نسبت به جانشین‌های معمولی، کاربرد عبارتهای پیچیده‌تری را اجازه می‌دهند.

پس از نگارش 3.0، BASH از الگوهایعبارت‌های منظم نیز پشتیبانی می‌کند. اینها در اسکریپ‌ها برای بررسی ورودی کاربر و یا تفکیک داده‌ها مناسب هستند.


  • الگو: الگو یک رشته طراحی شده با یک ساختار ویژه برای انطباق با نام فایلها، یا کنترل، دسته‌بندی، یا معتبرسازی رشته‌ها است.


ادامه دارد ....