منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

وب‌گاه گیت‌هاب مورد تایید بنیاد نرم‌افزار آزاد نیست

وب‌گاه گیت‌هاب (https://github.com) یکی از وب‌گاه‌هایی است که این روزها زیاد اسمش شنیده می‌شه.این وب‌گاه محلی برای ذخیره‌ی کدها با استفاده از سیستم کنترل نسخه‌ی گیت هست. ولی این وب‌گاه مورد تایید بنیاد نرم‌افزار آزاد نیست.
بنابراین توصیه می‌شه به جای اون از وب‌گاه‌های نظیر  گیتوریس (https://gitorious.org) که مورد تایید بنیاد نرم‌افزار آزاد هست، استفاده بشه.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه‌های با وب‌گاه‌هایی از این دست که مورد تایید بنیاد نرم‌افزار آزاد هست، به پیوند زیر مراجعه فرمایید:
https://savannah.gnu.org/maintenance/WhyChooseSavannah