منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

وجود شگفت انگیز یک برد منطقی تاخورده کوچک در Apple Pencil

وجود شگفت انگیز یک برد منطقی تاخورده کوچک در Apple Pencil

Nikkhah151

آیپد پروی جدید بیش از یک هفته است که موجود است و بیشتر خریداران هنوز منتظر عرضه قلم نوری تبلت یا در واقع Apple Pencil هستند. متخصصان iFixit، یکی از اولین قلم ها را تهیه کرده و قسمت های مختلف آن را از هم جدا کرده اند. این متخصصین سعی کرده اند تا این ابزار مخصوص نوشتن را باز کرده و نگاهی به آن بیندازند ولی در داخل آن تکنولوژی شگفت انگیزی مشاهده کردند.