منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

وضعیت جدید کاری من

دو سال و خرده ای می شد که در بیان مشغول کار بودم. همه چیز خیلی عالی پیش می رفت تا اینکه من به دانشگاه رفتم و دیدم بیش از ۶۰ واحد باقیمانده و ۳ ترم دیگه بیشتر وقت ندارم :((

با این اوصاف با آموزش دانشگاه و ... صحبت کردم و متوجه شدم برای اتمام درسم نیاز دارم که اکثر اوقات هفته را به دانشگاه بروم.

لذا به ناچار با مدیریت مجموعه بیان که صحبت کردم. اگرچه به دلیل فشردگی پروژه ها با کاهش ساعات حضور من موافقت نشد اما با قطع همکاری مخالفت نکردند و کمک کردند تا از ادامه تحصیل محروم نشوم.

ادامه مطلببرچسب ها : , , ,