منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارامتر parallel_adaptive_multi_user

پارامتر parallel_adaptive_multi_user یک پارامتر پیشرفته در دیتابیس Oracle است که برای بهبود عملکرد پردازش‌های همروند در دیتابیس استفاده می‌شود. با فعال کردن این پارامتر، دیتابیس قادر خواهد بود تا به طور خودکار تعداد پردازش‌های همروند را برای هر کاربر تنظیم کند و بهبود عملکرد پردازش‌های همروند را در دیتابیس ایجاد کند. وقتی که این پارامتر فعال است، دیتابیس به طور خودکار تعداد پردازش‌های همروند را برای هر کاربر تنظیم می‌کند تا بهبود عملکرد پردازش‌های همروند