منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارامتر parallel_execution_message_size

پارامتر parallel_execution_message_size در دیتابیس Oracle، برای تنظیم حجم داده‌هایی است که بین پردازش‌های همروند در حین اجرای پردازش‌های DML و DDL منتقل می‌شوند، استفاده می‌شود. این پارامتر تعیین می‌کند که حداکثر چه حجمی از داده‌ها باید در هر پیغام بین پردازش‌های همروند منتقل شود. با افزایش مقدار پارامتر parallel_execution_message_size، می‌توان حجم داده‌هایی که بین پردازش‌های همروند منتقل می‌شوند، افزایش داد.