منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارتیشن بندی دیسک در openSUSE با رابط گرافیکی YaST

در تمامی توزیع های لینوکسی دو ابزار fdisk و parted برای پارتیشن بندی و مدیریت دیسک ها وجود دارند. openSUSE به واسطه رابط گرافیکی قدرتمند آن یعنی YaST امکان پارتیشن بندی دیسک ها را توسط ابزار گرافیکی خودش فراهم کرده است. البته ابزار گرافیکی پارتیشن بندی GParted که در تمامی توزیع های لینوکسی قابل استفاده است. در این مطلب چگونگی استفاده از YaST Partitioner گفته خواهد شد. بر روی ماشین مجازی openSUSE 13.1 نصب شده است و یک Hard Disk به حجم 20 گیاگابایت نیز به آن اضافه کرده ایم. دستور زیر را در خط فرمان اجرا کنید تا YaST Partitioner باز شود.

yast2 disk

پنجره Partitioner – YaST مانند شکل زیر باز خواهد شد. از پنل System View گزینه Hard Diks را انتخاب کنید و خواهید دید که دو هارد دیسک sda و sdb که به ترتیب نخستین و دومین هارد متصل به سیستم هستند. هارد sda پارتیشن بندی شده است.

برای پارتیشن بندی هارد دوم آنرا انتخاب کنید. در پنل سمت دیگر از برگه Overview می توانید اطلاعاتی از هارد دیسک پیدا کنید.

برگه Partitions را انتخاب کنید و Add را کلیک کنید تا پارتیشنی جدید ایجاد کنیم.

در پنجره شکل زیر Primary Partition را انتخاب و Next کنید. (چون نخستین پارتیشنی است که روی هارد sdb ایجاد می کنیم، پس از نوع Primary Partition خواهد بود و حداکثر می توان چهار پارتیشن Primary ایجاد کرد.)

در پنجره شکل زیر می توانید کل حجم هارد را بعنوان یک پارتیشن انتخاب کنید و یا اینکه حجمی دلخواه بطور مثال 5.00 گیابایت را انتخاب کنید.

پس از ایجاد پارتیشین باید نقطه اتصالی را برای آن مشخص کنید. البته تنظیم نقاط اتصال توسط YaST Parttioner محدود به دایرکتوری ها اصلی مانند / یا boot/ و یا home/ و یا tmp/ و غیره است و آن دایرکتوری هایی که پیش از این mount شده اند دیگر در این لیست نشان داده نمی شوند. بطور مثال در شکل زیر من tmp/ را به عنوان نقطه اتصال پارتیشن sdb1 انتخاب کرده ام.

اما می توانید Do not mount partition را انتخاب کنید و پس از ایجاد پارتیشین و فرمت کردن آ«، توسط دستور mount به طور دستی آنرا بر روی دایرکتوری دلخواه مانند دایرکتوری shares_nfs/ اتصال یا mount کنید. همچنین می توانید فایل fstab را نیز با انتخاب Fstab Options ویرایش کنید. در نهایت روی Finish کلیک کنید تا مانند پنجره زیر پارتیشین اجاد شده نمایش داده شود.

روی Finish کلیک کنید تا مانند پنجره شکل زیر تغییرات اعمال شده نشان داده شوند.

در نهایت روی Finish کلیک کنید تا تغییرات و ایجاد سیستم فایل بر روی پارتیشین ایجاد شده اعمال شوند و همچنین نقطه اتصال ایجاد شده به فایل fstab اضافه خواهد شد.

دستور df -h را اجرا کنید و خواهید دید پارتیشین جدید بر روی دایرکتوری tmp/ متصل شده است.

این مطلب بر اساس توزیع openSUSE 13.1 نوشته شده است اما در دیگر نسخه های آن نیز قابل استفاده است.برچسب ها : , , , ,