منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارتیشن بندی دیسک ها در FreeBSD8

در مطلب نامگذاری دیسک ها درFreeBSD 8 با قواعد نامگذاری و همچنین گام ها برای ایجاد یک پارتیشن آشنا شدید. در FreeBSD 8 سیستم فایل پبشفرض UFS است. برای شروع با کاربر root دستور sysinstall را اجرا کنید. توجه داشته باشید که این دستور در نسخه های ۹ و ۱۰ از FreeBSD دیگر وجود ندارد. مطابق شکل زیرمنوی Configure را انتخاب کنید.

FreeBSD8.x-create-partitions1

سپس مطابف شکل های زیر منوی Fdisk را برای فرمت کردن انتخاب و از شکل بعدی دومین دیسک یعنی ad1 (دیسک جدید) را انتخاب کنید.

FreeBSD8.x-create-partitions2

FreeBSD8.x-create-partitions3

طبق شکل زیر صفحه فرمت بندی دیسک نشان داده می شود. می خواهیم دیسک را با ایجاد یک اسلایس، فرمت کنیم. پس کلید A را فشرده تا مطالق با شکل بعدی، اسلایسی بر روی دیسک ایجاد شود.

FreeBSD8.x-create-partitions4

FreeBSD8.x-create-partitions5

برای ثبت تغییرات کلید W را قشره و مطلبق شکل زیر YES را انتخاب کنید.

FreeBSD8.x-create-partitions6

مطابق شکل زیر None را انتخاب کنید و سپس در شکل بعدی روی OK کلیک کنید.

FreeBSD8.x-create-partitions7

FreeBSD8.x-create-partitions8

شکل بالا نشان می دهد که یک اسلایس ایجاد شده است. همچین شکل زیر اسلایس ad1s1 را نیز نشان می دهد. (البته در شکل زیر پارتیشن d نیز وجود دارد که هنوز ایجاد نکردیم)

FreeBSD8.x-create-partitions18

با کلیک روی OK مجدد پنجره شکل زیر نشان داده می شود.

FreeBSD8.x-create-partitions9

روی Cancel کلیک کنید و مطابق شکل زیر منوی Label را انتخاب کنید. با انتخاب آن می خواهیم یک یا چند پارتیشن را ایجاد کنیم و سپس آنرا بر روی یک دایرکتوری که از قبل ایجاد کرده ایم، متصل کنیم.

FreeBSD8.x-create-partitions10

مطابق شکل زیر کلید C را برای Create یا ایجاد یک پارتیشن کلیک کنید و در پنجره باز شده عدد 5000M یعنی ۵۰۰۰ مگابایت یا ۵ گیگابایت را وارد کنید.

FreeBSD8.x-create-partitions11

مطابق با شکل زیر A file system رو انتخاب کنید تا سیستم فایل UFS بر روی پارتیشن ایجاد شود. این عمل معادل با اجرای دستور newfs است. در FreeBSD 8 سیستم فایل پیشفرض UFS است اما در FreeBSD 10 سیستم فایل پیشفرض ZFS است.

FreeBSD8.x-create-partitions12

شکل زیر دایرکتوری یا نقطه را مشخص کنید. در شکل زیر پارتیشن ایجاد شده یعنی ad1s1d را رو دایرکتوری data1/ متصل می کنیم.

FreeBSD8.x-create-partitions13

شکل زیر خلاصه کاری که انجام شده را نشان می دهد.

FreeBSD8.x-create-partitions14

برای ثبت تغییرات کلید W را فشرده و مطابق شکل زیر YES کلیک کنید.

FreeBSD8.x-create-partitions15

FreeBSD8.x-create-partitions16

پس از گام های بالا برای اتصال دائمی پارتیشن بر روی دایرکتوری باید خط آخر شکل زیر را به فایل etc/fstab/ وارد کنیم. این فایل مشابه فایل etc/fstab/ در لینوکس است.

vi /etc/fstab

FreeBSD_create_partition19برچسب ها : , , , ,