منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارسیدورا ۱۷ مرد، اما پارسیدورا ۱۸ در راه است!

بله، پارسیدورا ۱۷ منتشر نخواهد شد. با وجود این که تقریبا همه‌ی کارهای مورد نیاز برای انتشار پارسیدورا ۱۷ انجام شد و مشکلات مختلفی پشت سر گذاشته شد (برخی از آن‌ها در این صفحه توضیح داده شده)، ما به این مشکل در برنامه‌ی نصب برخورد کردیم که باعث می‌شود نتوانیم یک دیسک نصب سالم بسازیم.

read more