منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پانوشت‌ها در لیبره‌آفیس

ممکن است با این مشکل مواجه شده باشید که در لیبره‌آفیس پانوشت‌ها در حالت پیش‌فرض با اعداد رومی شماره‌گذاری شوند.
اما اگر می‌خواهید از اعداد عادی (1,2,3,…) استفاده کنید، به مسیر زیر بروید و مطابق عکس عمل کنید:

Tools → Footnotes/Endnotes → Endnotes tab → Numbering

پانوشت‌ها در لیبره‌آفیسبرچسب ها :