منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پاک کردن فایل‌های تنظیمات بسته‌های حذف‌شده در دبیان

داشتم یه دستی به سر و روی این دبیانم می‌کشیدم و بسته‌های اضافی رو پیدا و از رو سیستم حذف می‌کردم. بعد دیدم یه سری هم بسته و کتابخونه بوده که در طول زمان حذف کردم ولی فایل‌های تنظیماتشون هنوز هست. به اصطلاح purge نکرده بودمشون. من هم که خوب حساسیت ذهنی دارم رو این موارد و سریعا تصمیم گرفتم که همه این بسته‌ها به طور کامل حذف بشن. فقط کافی بود این دستور رو بزنم:

root@Hell:~# dpkg -l | grep \”^rc\” | cut -d\” \” -f 3 | xargs apt-get -y purgeبرچسب ها : , , ,