منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پایان برگردان کتاب راهنمای جنتو لینوکس

امروز با اعلام آخرین فایل کتاب راهنمای گنو لینوکس جنتو زیر قالب باگ شماره ۴۶۰۱۰۰ در باگ‌زیلا جنتو لینوکس در آدرس:


https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=460100


کار برگردان این کتاب به پایان رسید! افزودن آن به مخزن و آنلاین شدن آن در فهرست زبان‌های گنو لینوکس جنتو دیگر به تصمیم گسترش‌دهندگان این سیستم‌عامل وابسته است (که البته بزودی انجام می‌شود ) و امیدوارم عیدانه خوبی باشد برای همه کاربران نرم‌افزارهای آزاد پارسی زبان از طرف من!

نظر به اینکه بی‌صبرانه به انتظار بهارم:

پیشاپیش عید شما مبارک!