منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پایان پشتیبانی از فدورا 18

fedora 18 Spherical Cow

همانطور که قبلا در خبر ها گفته شد.Fedora 18 از تاریخ ۱۴-۰۱-۲۰۱۴ دیگر پشتیبانی نمی شود و بسته های بروزرسانی برای آن منتشر نمی شود.

فدورا ۱۸ که با نام گاو گرد (Spherical Cow) می باشد در تاریخ ۱۵-۰۱-۲۰۱۳ منتشر شد و از این پس دیگر پشتیبانی نمی شود که این در حالی است که آخرین نسخه پایدار، فدورا ۲۰ با نام هایزن باگ (Heisenbug) می باشد و نسخه فدورا ۱۹ تا یک ماه پس از انتشار فدورا ۲۱ پشتیبانی خواهد شد.

از این رو کاربران می توانند از نسخه های جدید استفاده کنند یا اینکه فدورای خود را به نسخه های بالاتر ارتقا دهند که برای اینکار می توان از این راهنما استفاده نمود.



برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,